VÄLKOMMEN TILL
SKATTEKONSULT BOO LINDHOLMS HEMSIDA!


25 års erfarenhet från skatteförvaltningen


  HAR DU SKATTEPROBLEM?

Har du också hamnat i skattetvist med Skatteverket? Du är inte ensam! De svårbegripliga skattereglerna och
de stora kraven - inte minst på småföretagare - gör att det är mycket lätt att hamna där. Och ibland känns
det hopplöst att klara upp det själv. Det är då Du behöver en specialist!
Skattekonsult Boo Lindholm

  LITE OM MIG OCH FIRMAN

Jag, Boo Lindholm, har 25 års erfarenhet från skatteförvaltningen där jag arbetat inom i stort sett alla skatteområden. Under många år företrädde jag också staten i skattedomstolarna i skattetvister med både företag och privatpersoner. Jag har också under flera år arbetat med serveringstillstånd (alkohol) inom länsstyrelsen.

Sedan 15 år tillbaka driver jag egen konsultverksamhet med specialisering på skatteprocesser. Jag erbjuder även skatterådgivning och stöd i alla typer av skatteärenden samt juridisk hjälp m.m. inom närliggande områden. 

Firman har sitt säte i Rimforsa söder om Linköping. Det är därför naturligt att de flesta kunderna hör hemma i Östergötlands län. Med modern teknik har geografiska avstånd inte längre så stor betydelse. Jag åtar mig därför uppdrag från hela landet och även från utlandet. Som exempel kan nämnas en utlandssvensk som hade en stor skattetvist med svenska Skatteverket. Han bodde och arbetade i Kina och hans tvist kunde lösas genom kontakter över internet.